Saturday, December 11, 2010

Sri Badhri Swami’s Margazhi Upanyasam Program

 

Please find attached Sri Badhri Swami’s Margazhi month Upanyasam details.

Dates: 16th December 2010 to 13th January 2011
Venue: Salem Santhasramam
Timings: 0730 Thiruppavai Saaram, Sri Gunaratham Kosam
             1830  Sri Ranga Mahathmiyam

Upanyasam

No comments:

Post a Comment